Instrucció K9

 • Assessorament i formació a Unitats Canines.
 • Instrucció en rescat de persones (venteig/rastre)
 • Instrucció en detecció de substàncies.
 • Selecció de gossos per a rescat, detecció.
 • Entrenament bàsic i específic.
 • Formació a futurs instructors/res canins/es
 • Formació a guies canins/es.

Pèrit Judicial Cinològic

 • Informes etològics de valoració del vincle afectiu.
 • Informes en relació a gossos d’Unitats Canines.
 • Dictàmens pericials Cinològics tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic (comportament, vincle, benestar custòdies, lesions, accidents…)
 • Ratificació d’informes pericials als Jutjats i Tribunals.
 • Informes de valoració del nivell de benestar animal a protectores/refugis.

Etologia aplicada

 • Assessorament i acompanyament a ADOPCIONS
 • Assessorament en relació al Benestar Animal i programes d’enriquiment a refugis i protectores.
 • Programes d’entrenament dirigits a gossos amb instint elevat de caça i conducta exploratòria per prevenir o reduir problemes de comportament motivats per l’instint.
 • Enriquiment ambiental específic per gossos enèrgics, motivats pel joc i amb capacitat exploratòria amb l’objectiu de desenvolupament olfactiu, la satisfacció de la conducta instintiva i els diferents impulsos instintius, el joc i la superació de reptes.
 • Programa de socialització i pautes bàsiques pel bon desenvolupament dels CADELLS.
 • Programa d’entrenament de la crida i la seva fiabilitat (senyal “vine).
 • Creació de vincle afectiu segur i aprenentatge basat en el reforç positiu.

https://peritojudicialcinologico.es