Treball d’Investigació de Final del Màster d’Etologia d’Animals de Companyia

Aquest estudi s’ha dut a terme durant el 2023. L’OBJECTIU del Treball d’Investigació, ha estat avaluar i buscar evidències sobre la satisfacció o no de les necessitats etològiques concretes dels gossos de raça brac alemany, és a dir l’expressió de conductes que tenene efectes importants sobre l’estat emocional i el funcionament biològic d’aquesta raça per poder determinar quins factors es poden correlacionar amb menys problemes de comportament i per tant, poder tenir una eina per prevenir i/o reduir-los.

L’estudi es va dividir en dues fases: una primera fase de respondre un qüestionari per part dels participants (caràcter general gos/guia i diferents blocs com a eixos principals l’instint de caça, la conducta exploratòria, el joc, el vincle afectiu segur i l’enriquiment ambiental, que ens van permetre obtenir dades qualitatives; i una segona fase d’observació conductual (registre del comportament davant l’aparició de diferents estímuls durant el passeig habitual de cada gos).

Dels resultats obtinguts n’hem extret unes conclusions respecte els bracs alemanys participants a l’estudi. Aquest estudi pot ser un estudi preliminar que permeti podem estudiar amb més profunditat tots els aspectes relacionats amb les necessitats etològiques.

Us deixem algunes de les discussions i conclusions extretes dels gossos participants i aprofitem per fer un agraiment especial a tots/es els/les guies que hi han participat!